Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası Kitabını İndir Oku – Lütfi Bergen

Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası Kitabını İndir Oku Bilgi

Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası kitabı 440 sayfadan oluşan Türkçe dilinde 13.5 x 21 cm ölçüsünde Karton Kapak olarak 26.05.2014 tarihinde Lütfi Bergen tarafından yazılarak MGV YAYINLARI tarafından basılıp piyasaya sürülmüştür. Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası kitabı 9786055000141 ISBN numarası ile kayıtlıdır.

Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası Kitabını PDF İndir Oku Açıklama

Bu kitaptaki makaleler Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken medeniyet kavramının içeriğinin civilisation’a ait anlamlarla yüklenmesini eleştirmeye yöneliktir. Kaleme aldığımız makalelerde “medeniyet”i kendi kültür ve inanç evrenimiz içinden yeniden anlamlandırabilme çabası ile hareket ettik. Bu kitapta Türkiye’de “medeniyet” kavramı etrafında düşünce veren çok değerli yazarların fikirlerini tahlil etmeye çalıştık. Batı ve Doğu’da Müslüman olmayan toplum havzalarında ortaya çıkmış teknik biçimlenmeleri ve iktisadî – politik organizasyonları “uygarlık” kavramı ile karşıladık. Müslüman toplumların uygarlığa dönüştükçe “medeniyet” olgusundan kopuşuna işaret ettik. İslâm Medeniyeti’nin doğuşu ancak ahkâmı yaşayan bir İslâm toplumunun ortaya çıkışı ile mümkün olacaktır. Medeniyet İslâm dininin ilkeleri ile yaşamayı seçmiş bir toplumun varlığı ile zuhur edecektir. Bu toplum kendi kültür ve tekniğini üretir ve bunu adalet /imar / iktisadî tesanüd haline getirdiğinde yeryüzünde ahlâk nizamı doğar. Bu manada medeniyetin sürekliliğinden bahsedilemez. Medeniyet, teknik-ilim değil; Müslüman halkların iktisadî, içtimaî dindarlığıdır.Teknikler, eşyalar, yol, köprü, vb. bilimsel gelişmeler, vs. konular ise kültürdür. Her din kendi oluşturduğu toplumun rasyonel düşüncesine göre kültür üretir. Asıl çatışma “uygarlıklar ile medeniyet” arasındadır. Medeniyet biz Müslümanların toplumsal dindarlığımızda tezahür etmektedir. Ev-mahalle-cami-bedesten-vakıf-şehir kuran fıkıh ve hukukun inşa ettiği adil nizamdır. Medeniyet, toplumu cemaatten (aileden) başlatır ve her halkada daha geniş bir cemaatle yapısallaşır. Uygarlıklar ise ya birey modelleridir ya da klan/aşiret sistemleridir. İslâm, hane temelli yapısıyla bu ikisinden de berîdir. Müslüman toplumsallığın yeniden inşası gerçekleşmedikçe bir “medeniyet” kurulamayacağı düşüncesi bu kitabın hareket noktasıdır.”

Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası Kitabını PDF İndir Kategori

Medeniyet – Müslüman Toplumsallığın İnşası Kitabı Yayına Çıktığı 26.05.2014 Tarihinden İtibaren Toplamda 211 Kişi Tarafından Okunmuştur.

Mgv Yayınları yayınevinin tüm kitapları ve eserlerine buradan ulaşabilirsiniz..

 

Yorum yapın