Kısa Kürt Tarihi Ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri Kitabını İndir Oku – Ersin Hakan

Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri Kitabını İndir Oku Bilgi

Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri kitabı 262 sayfadan oluşan Türkçe dilinde 13.5 x 21 cm ölçüsünde Karton Kapak olarak 17.02.2022 tarihinde Ersin Hakan tarafından yazılarak BERFİN YAYINLARI tarafından basılıp piyasaya sürülmüştür. Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri kitabı 9786054399956 ISBN numarası ile kayıtlıdır.

Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri Kitabını PDF İndir Oku Açıklama

“Avrupalılar diyorlar ki: Türkiye’de yaşayan ekalliyetlerin (azınlıkların) en büyüğü, en kesretlisi (kalabalığı) Kürtlerdir. Bendeniz Kürt oğlu Kürt’üm. Binaenaleyh bir Kürt mensubu olmak sıfatiyle sizi temin ederim ki Kürtler hiçbir şey istemiyorlar. (Alkışlar) Biz Kürtler vaktiyle Avrupa’nın Sevr paçavrası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımız altında çiğnedik ve bütün manasıyla bize hak vermek isteyenlere iade ettik. Nasıl ki El-Cezire Cephesi’nde çarpıştık. (Alkışlar) Nasıl ki Türklerle beraber kanımızı döktük, onlardan ayrılmadık ve ayrılmak istemedik ve istemeyiz. (Alkışlar) Binaenaleyh sözüme hitam (son) verirken Heyeti Murahhasamızdan rica ederim ki, ekalliyetler mevzubahis edildiği zaman Kürtlerin hiçbir mutalebesi (talebi) olmadığını ve Kürtlerin kanaatine tercüman olarak buradan söylediklerimi söylesin ve iddia etsin…”Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya [Koçoğlu] (Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem, 1919-1923, c.II, s.343, TBMM yay., Ankara 1995.)***Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri isimli bu çalışmada arşiv belgeleri ışığında karanlıkta kalmış ya da unutulmakta olan bir tarih aydınlatılmaya çalışılmıştır.Kitapta Kürtlerin tarihsel süreçteki  inançları, sosyolojik ve etnolojik konumlarına da değiniliyor.Osmanlı Arşiv belgelerine göre bölgesel çalışma ile Kürtlerin yaşamlarını, devlet ve devletlerle ilişkileri irdeleniyor.Osmanlı döneminde Kars bölgesinde (Ardahan-Iğdır-Kars) sürdürülen mücadeleler aşiretlerin ve aşiret beylerinin devlet-devletlerle ilişkileri tarafsız ve yalın olarak ortaya konuluyor.

Kısa Kürt Tarihi ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri Kitabını PDF İndir Kategori

Kısa Kürt Tarihi Ve Osmanlı Belgelerinde Kars Kürtleri Kitabı Yayına Çıktığı 17.02.2022 Tarihinden İtibaren Toplamda 40 Kişi Tarafından Okunmuştur.

Berfin Yayınları yayınevinin tüm kitapları ve eserlerine buradan ulaşabilirsiniz..

 

Yorum yapın