İdari İşlemin Konu Unsuru Kitabını İndir Oku – Dr. Muhammed Göçgün

İdari İşlemin Konu Unsuru Kitabını İndir Oku Bilgi

İdari İşlemin Konu Unsuru kitabı 344 sayfadan oluşan Türkçe dilinde 16.5 x 23.5 cm ölçüsünde Ciltli olarak 12.06.2017 tarihinde Dr. Muhammed Göçgün tarafından yazılarak ON İKİ LEVHA YAYINCILIK tarafından basılıp piyasaya sürülmüştür. İdari İşlemin Konu Unsuru kitabı 9786051525341 ISBN numarası ile kayıtlıdır.

İdari İşlemin Konu Unsuru Kitabını PDF İndir Oku Açıklama

İdari işlemlerin özel hukuk işlemlerinden ayrılan en önemli yanı kamu gücü kullanılarak tesis ediliyor olmasıdır. İdare, devletin egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak kullandığı kamu gücü sayesinde muhatabı olduğu kişilerin iradesine ve rızasına bakmaksızın sonuç doğurabilir nitelikte işlemler tesis eder. Tesis edilen bu işlemle ortaya çıkan sonuçlar ise aksi bir mahkeme kararıyla tespit edilene kadar hukuka uygun kabul edilerek kişiler üzerindeki etkisini göstermeye devam eder. İdari işlemin kişiler üzerindeki bu etkisi konu unsuru olarak ortaya çıkar. Kısaca “idari işlemin doğurduğu hukuki sonuç” olarak tanımlanan konu unsurunun içerik olarak sınırlarının çizilmesi, diğer bir ifadeyle idarenin tesis ettiği işlemle ortaya çıkan hukuki sonucun ne anlama geldiğinin tespiti önem arz eder. Bu çalışmada da idari işlemin belirlenmesi en zor olan ve çok geniş bir alana yayılan unsuru niteliğindeki konu unsurunun tespitine, idari işlemler bakımından ifade ettiği anlama ve hukuka uygunluk ölçütlerine ilişkin bir bakış açısı ortaya konulmak istenmiştir.

İdari İşlemin Konu Unsuru Kitabını PDF İndir Kategori

İdari İşlemin Konu Unsuru Kitabı Yayına Çıktığı 12.06.2017 Tarihinden İtibaren Toplamda 3 Kişi Tarafından Okunmuştur.

On İki Levha Yayıncılık yayınevinin tüm kitapları ve eserlerine buradan ulaşabilirsiniz..

 

Yorum yapın