Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Kitabını İndir Oku – Dr. İpek Kocagil Ersoy

Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Kitabını İndir Oku Bilgi

Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi kitabı 403 sayfadan oluşan Türkçe dilinde 16.5 x 23.5 cm ölçüsünde Karton Kapak olarak 14.05.2019 tarihinde Dr. İpek Kocagil Ersoy tarafından yazılarak ON İKİ LEVHA YAYINCILIK tarafından basılıp piyasaya sürülmüştür. Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi kitabı 9786057622693 ISBN numarası ile kayıtlıdır.

Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Kitabını PDF İndir Oku Açıklama

Toplu iş sözleşmesi hakkı, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ILO sözleşmeleri olmak üzere, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde koruma altına alınan temel bir haktır. Her ülkenin, kendi ekonomik şartlarını göz önüne alarak etkili bir toplu iş sözleşmesi sistemi kurması uluslararası camiada hem bir yükümlülük hem de prestij konusu haline gelmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlaması sendikal hakların uluslararası hukukta kabul edilen ilkelere uygun hale getirilmesi ile mümkündür. Türk Hukuku’nda da Anayasa’nın 53. maddesi toplu iş sözleşmesi hakkını düzenlemektedir. Bu hakkın kullanılmasında toplu iş sözleşmesi yetki sistemi büyük önem taşımaktadır. Toplu iş sözleşmesi yapmak için işçi sendikasında aranan yetki koşulları 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun sekizinci bölümünde düzenlenmiştir.Çalışmamızda, toplu iş sözleşmesi hakkının uluslararası hukuk ve Türk Hukuku’nda dayanaklarına yer verilmiş, ehliyet ve yetki kavramları açıklanmıştır. Toplu iş sözleşmesi yapmak için aranan yetki koşulları çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır. Son olarak, işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespiti ve bu tespite itiraz prosedürü incelenmiştir.

Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Kitabını PDF İndir Kategori

Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Kitabı Yayına Çıktığı 14.05.2019 Tarihinden İtibaren Toplamda 1 Kişi Tarafından Okunmuştur.

On İki Levha Yayıncılık yayınevinin tüm kitapları ve eserlerine buradan ulaşabilirsiniz..

 

Yorum yapın