1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası Kitabını İndir Oku – Nurer Uğurlu

1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası Kitabını İndir Oku Bilgi

1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası kitabı 648 sayfadan oluşan Türkçe dilinde 13.5 x 19.5 cm ölçüsünde Karton Kapak olarak 31.01.2005 tarihinde Nurer Uğurlu tarafından yazılarak ÖRGÜN YAYINEVİ tarafından basılıp piyasaya sürülmüştür. 1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası kitabı 9789757651413 ISBN numarası ile kayıtlıdır.

1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası Kitabını PDF İndir Oku Açıklama

Lozan Konferansının Neden Olduğu DargınlıkLozan’a gidecek murahhaslar heyetimize benim başkanlık etmemi istiyorlardı. Ben ise, karşımıza gelecek devletlerin murahhas heyetlerine hariciye vekilleri başkanlık ettiğinden, bizim de aynı şekilde bu işe Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey’i memur etmemizi muvafık buluyordum. Yusuf Kemal Bey’in rahatsızlığı sebebiyle istifası üzerine, Hariciye Vekaletine getirilen İsmet Paşa, murahhas heyeti başkanı olarak Lozan’a gidince müzakereler esnasında ne suretle olursa olsun müşkülata maruz kaldığı anlarda, hükümet reisi olarak benden, mütalaa ve fikir sorar, ben de vekil arkadaşlarla, ekseriye Mustafa Kemal Paşa ile iştişare ederek, kensine takip edeceği hattı hareketi bildirirdim….

1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası Kitabını PDF İndir Kategori

1.Perde 1922-Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası Kitabı Yayına Çıktığı 31.01.2005 Tarihinden İtibaren Toplamda 77 Kişi Tarafından Okunmuştur.

Örgün Yayınevi yayınevinin tüm kitapları ve eserlerine buradan ulaşabilirsiniz..

 

Yorum yapın