Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (Şamuha) Kitabını İndir Oku – Ragıb El-Isfahani

Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (şamuha) Kitabını İndir Oku Bilgi

Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (şamuha) kitabı 1216 sayfadan oluşan Türkçe dilinde 17 x 25 cm ölçüsünde Ciltli olarak 01.08.2010 tarihinde Ragıb El-Isfahani tarafından yazılarak ÇIRA YAYINLARI tarafından basılıp piyasaya sürülmüştür. Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (şamuha) kitabı 9786353359002 ISBN numarası ile kayıtlıdır.

Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (şamuha) Kitabını PDF İndir Oku Açıklama

Müfredât, tefsir disiplini içinde değerlendirilen bir Kur’an kavramları çalışmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmaların en değerlisi ve en rağbet görenidir. Bunun pek çok sebebi vardır:En başta geleni, Kur’an kavramlarını büyük bir vukufiyet ve titizlikle ele almış olmasıdır. Bir diğer özelliği de Kur’an kavramlarını tüketmeden Kur’an’a hizmet etmeyi bir şeref bilmesidir. Onun için kullandığı üslup ve ifade tarzı genelde içli, duyarlı ve bilinçlidir.Rağıb el-İsfahanî Müfredât’ta maddelerin önce hakikî manalarını, ardından türetilen kelimeleri ele almıştır. Maddenin mecazî manalarını belirtip hakikî anlamla ne ölçüde bağlantılı olduklarını açıklamıştır. Her kavramı işlerken önce Kur’an ayetlerini vermiş, ardından hadislere geçmiş, sonra da Arapların deyim, atasözü ve şiirlerini sıra ile vermiştir.Ele alınan kavramın manasını ortaya koymak için birçok ayeti delil getirirken değişik kıraatlere de değinmiştir. Çoğu zaman Kur’an’ı, Kur’an ve Sünnet ile, ardından sahabe ve tabiin’in görüşleriyle açıklamıştır. Sonra da bilgelerin Şerîat ile bağdaşan görüşlerini sergilemiştir.Prof. Dr. Abdulbaki Güneş ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yolcu’nun titiz ve özenli tercümesiyle hazırlanan Müfredât, kütüphanelerin ve Kur’an sevdalılarının başucu kaynağıdır.

Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (şamuha) Kitabını PDF İndir Kategori

Müfredat / Kur’an Kavramları Sözlüğü (Şamuha) Kitabı Yayına Çıktığı 01.08.2010 Tarihinden İtibaren Toplamda 524 Kişi Tarafından Okunmuştur.

Çıra Yayınları yayınevinin tüm kitapları ve eserlerine buradan ulaşabilirsiniz..

 

Yorum yapın